ورود به کانال تلگرام عضویت

آیس رمان http://iceroman.ir/wp-content/uploads/2019/07/love-novel-1446042-1222951.png

دانلود رمان ,دانلود رمان جدید عاشقانه,رمان

دانلود رمان ریحانه با لینک مستقیم

Download Roman Reyhane – PDF

دانلود رایگان رمان با لینک مستقیم و فرمت های pdf,apk,epub,jar برای کامپیوتر و گوشی های اندروید و آیفون

دانلود رمان ریحانه

——–| ارائه شده توسط وبسایت آیس رمان |—–—

.:: دانلود رمان ریحانه ::.

 

   نام رمان : ریحانه

نویسنده : زهرا سلیمانی

موضوع : عاشقانه / اجتماعی

 فرمت : پی دی اف

 تعداد صفحات : ۳۶۹

 خلاصه و قسمتی از رمان :

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ آدﻣﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﺘﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻫﻦ اﺳﺖ … ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺮش ﻧﺮﺳﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ از ﻫﻤﺎن اول اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهای … ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ درﻣﺎن ﻧﺪارد. ﭘـﻮک ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ . ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﺟـﻮدﻣﺎن را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ … ﻓﻘﻂ ﯾـﮏ درﻣﺎن دارد ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿـﺎﯾﺪ، ﺑﻤﺎﻧـﺪ …

جهت مشاهده و دانلود رمان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

درﻣﯿﺎن ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ … ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮداری … ، ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن را داری، دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد . دﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺮا، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮ ﺷﮑﻮﻫﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ . ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؟ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا از ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی ، روی ﺗﻮ را ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ زدﻧﺖ را ﺑﯽ ﻗﯿﺪ، و ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺘﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺎد، و ﭘﻮزﺧﻨﺪ زدﻧﺖ را ﮐﻪ، ﻋﺠﯿﺐ ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺮد ؟ ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻫﺴﺘﯽ . ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : « ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﮐﺮد، ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎن ﻣﺮا، آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮد ؟ »

 

 

  • پیشنهاد میکنیم از این رمان ها هم دیدن کنید ::.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *